Jacob, Haule. “TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001)”. JARIDA LA MNYAMPALA 2, no. 1 (October 5, 2021): 1–13. Accessed March 5, 2024. https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/7.