Jacob, H. “TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001)”. JARIDA LA MNYAMPALA, vol. 2, no. 1, Oct. 2021, pp. 1-13, https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/7.