Ponera, A. S. “UFUTUHI WA KIAFRIKA: NADHARIA MPYA YA KUSHUGHULIKIA TAALUMA ZA KI-INSIA”. JARIDA LA MNYAMPALA, vol. 2, no. 1, Oct. 2021, pp. 134-43, https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/12.