[1]
H. Jacob, “TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001)”, JM, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, Oct. 2021.