Jacob, H. (2021) “TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001)”, JARIDA LA MNYAMPALA, 2(1), pp. 1–13. Available at: https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/7 (Accessed: 5 March 2024).