Jacob, Haule. 2021. “TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001)”. JARIDA LA MNYAMPALA 2 (1):1-13. https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/7.