Ponera, Athumani S. 2021. “UFUTUHI WA KIAFRIKA: NADHARIA MPYA YA KUSHUGHULIKIA TAALUMA ZA KI-INSIA”. JARIDA LA MNYAMPALA 2 (1):134-43. https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/12.