Jacob, H. (2021). TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001). JARIDA LA MNYAMPALA, 2(1), 1–13. Retrieved from https://journals.sjut.ac.tz/index.php/mnyampala/article/view/7