[1]
Jacob, H. 2021. TATHMINI YA TAFSIRI YA JALADA LA KITABU: MIFANO KUTOKA TAFSIRI YA THE BLACK HERMIT (THIONG`O, 1968) NA KIFO KISIMANI (MBERIA, 2001). JARIDA LA MNYAMPALA. 2, 1 (Oct. 2021), 1–13.